Implementatie van Learning Communities
 
Advies voor HR Learning & Development

Learning Communities in de distributie- en logistieke sector


De distributie– en logistieke sector zijn sectoren die 24/7 blijven doordraaien. Periodes met hoge pieken en diepe dalen zijn in deze sectoren niet vreemd en vraagt veel van het aanpassingsvermogen en flexibiliteit van zowel de organisatie als haar medewerkers. Met nieuwe technologieën en processen wordt geprobeerd om de klanten zo goed mogelijk te bedienen. Hierbij is het ook belangrijk dat de menselijke factoren niet over het hoofd worden gezien.

Hieronder beschrijven we enkele uitdagingen in deze sectoren op het gebied van personeelsontwikkeling. 

1. De vergrijzing binnen de sector – unieke kennis verdwijnt

Met de uitstroom van personeel komt de continuïteit van de organisatie onder druk te staan. Hoe zorg je er als organisatie voor dat de processen door blijven lopen, als er personeel wegvalt?

Door de aanwezige, unieke kennis van medewerkers te borgen en er voor te zorgen dat deze makkelijk toegankelijk is voor nieuwe medewerkers, kan het verloop van personeel makkelijker opgevangen worden.

Makkelijker op schalen tijdens piekperiodes. Inwerktijden van nieuw personeel worden verkort, omdat alleen de relevante kennis die benodigd is voor het uitvoeren van de functie, wordt aangeboden.

De nieuwe medewerkers zijn sneller up-to-speed, in een sector waar snelheid en een professionele dienstverlening essentieel zijn voor het onderscheidend vermogen van de organisatie.

2. Veranderende werkzaamheden

Door de automatisering van de magazijnen en de processen in de hele supply chain, veranderen de taken van de medewerkers en worden sommige taken zelfs onnodig. Hierdoor komt er personeel vrij voor andere werkzaamheden met toegevoegde waarde voor de organisatie. Deze medewerkers zullen dan wel om- of bijgeschoold moeten worden. Door gebruik te maken van de unieke kennis binnen de organisatie, is dit proces eenvoudiger en sneller te realiseren.

Maakt het als organisatie mogelijk om medewerkers onderling kennis te delen.

Dit levert meer op dan alleen kennisoverdracht. Het zorgt ook voor loyale en gemotiveerde medewerkers, omdat het bijdraagt aan het gemeenschappelijke doel van de organisatie. Belangrijk is dat deze kennisdeling wordt gewaardeerd door de organisatie. Dit geldt voor zowel de medewerker die de kennis opdoet, als voor de medewerker die de kennis deelt. Dit alles zorgt ervoor dat de organisatie wordt gezien als een aantrekkelijke werkgever!

Herken je de bovenstaande uitdagingen binnen jouw organisatie?

Het geven van de juiste training, het motiveren van de medewerkers en het optimaliseren van de kosten zijn de belangrijkste doelstellingen van logistieke en distributie strategieën.

Maak kennis met Hallo! Onze online applicatie voor het ontwikkelen van personeel! Samen ontwikkelen binnen de logistieke sector! Alle kennis 24/7 digitaal beschikbaar voor iedereen binnen de organisatie.

Enkele voordelen van Hallo!

• Vergrijzing? Wij borgen de kennis

• Digitale kennis? 24/7 beschikbaar via e-learning, podcasts, documenten, artikelen en meer!

• Vinden, binden en boeien van medewerkers!

• Motiveren van medewerkers? We maken leren leuk en belonen de effort!

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn